SPEL THERAPIE

Spelen is de taal van het kind

vaktherapie spel therapeut

Dagelijks hebben kinderen te maken met gevoelens en emoties, ofwel ‘belevingen’.
Spel zorgt ervoor dat een kind op zijn eigen tempo de wereld om zich heen beter leert begrijpen. Als kinderen spelen en daarvoor voldoende ruimte krijgen, ontwikkelen ze zich beter. Als een kind om een of andere reden vastloopt in zijn of haar ontwikkeling, kan speltherapie het kind helpen om gebeurtenissen te verwerken, en de ontwikkeling weer op gang te brengen.

Spelen is de taal van het kind. Kinderen vinden het vaak prettiger en gemakkelijker om zich in hun spel(verhalen) te uiten dan om dit in woorden te doen.

Voor Wie

Speltherapie is uitermate geschikt voor het verwerken van emotionele ervaringen en het verder helpen van de emotionele ontwikkeling van het kind.

Spelenderwijs herbeleven, verwerken en oplossen

In speltherapie wordt ook de binnenwereld van een kind onderzocht en verkend. In zijn spel kan een kind uitproberen, nadoen, alternatieve scenario’s bedenken, en leren hoe de situatie eruit ziet vanuit een ander perspectief. Het kind kan situaties en problemen spelenderwijs herbeleven, verwerken en oplossen. Spelen is een veilige manier om hiermee bezig te zijn, omdat een kind weet dat het doen alsof is, hij er altijd weer uit kan stappen en de controle behoudt. De therapeut ondersteunt het kind door het spel te volgen, met aandacht te kijken en luisteren, en vaak ook door een rol op zich te nemen, mee te spelen.

Als een kind iets ingrijpends meemaakt, is het belevingsaspect heel belangrijk; gevoelens en gedachten die het kind rond een gebeurtenis of situatie heeft. Kinderen ervaren en voelen in de eerste instantie emoties, in een later stadium kunnen ze deze herkennen en benoemen, en pas daarna kunnen zij leren hun emoties ook te beheersen.

In speltherapie is ruimte voor alle emoties, zowel positieve als negatieve gevoelens mogen verkent en geuit worden. Zo kan bijvoorbeeld boosheid in het spel op een aanvaardbare manier geuit worden, en kan een kind ook via spel leren om met die boosheid om te gaan.

Emotionele ervaringen verwerken

Speltherapie is uitermate geschikt voor het verwerken van emotionele ervaringen en het verder helpen van de emotionele ontwikkeling van het kind. Speltherapie kan worden ingezet voor kinderen die:

  • moeite hebben met emotieregulatie, driftbuien of huilbuien hebben, vaak boos, somber of angstig zijn
  • vaak onzeker zijn, weinig zelfvertrouwen hebben
  • faalangstig zijn, alles perfect willen doen
  • lichamelijke klachten hebben die stress gerelateerd kunnen zijn als hoofdpijn en buikpijn
  • slaapproblemen, eetproblemen of zindelijkheidsproblemen
  • moeite hebben met contact maken met andere kinderen of volwassenen
  • niet goed in hun vel zitten na nare of ingrijpende gebeurtenissen als een echtscheiding, overlijden in hun omgeving, gepest worden, verhuizing, ziek zijn of ziekte van een nabij familielid, ervaringen met huiselijk geweld

Oudergesprekken

Naast de spelsessies voor het kind, zijn er ook gesprekken voor de ouders. In het oudergesprek worden de ontwikkelingen van het kind in de therapie besproken, maar is er ook veel ruimte en aandacht voor de vragen van de ouders. De speltherapeut kan vanuit haar observaties inzicht bieden in de gevoelens en het gedrag van het kind, en met de ouders meedenken over de aanpak van gedrag thuis.