DRAMA- EN SPRAAKTHERAPIE

Door spel en spreken een gezonde levensbalans vinden

vaktherapie drama therapeut

Drama

Bij drama-oefeningen kan gebruik gemaakt worden van alle vormen van spel en beweging van het theaterwerk, zoals improviseren, gebaren, houdingen, uitbeelden, rollenspel, verhalen maken en vertellen. Maar denk ook aan poppenspel, spelen met maskers en teksten schrijven en spreken.

Dramaoefeningen richten zich op:

  • biografische thema’s, constitutie en remmingen
  • vaardigheidsontwikkeling – op het gebied van sociaal gedrag en zelfexpressie

Ervaringsgericht Spelen

Wat je speelt mag fantasie zijn, wat je voelt en beleeft is echt. Het spelen van de rol van een andere persoon(lijkheid) geeft je een mogelijkheid om situaties vanuit een ander perspectief te ervaren en zo tot andere keuzes en reacties te komen.

Voor Wie

Voor mensen van alle leeftijden die een hulpvraag hebben op het gebied van bijv. angst, depressie, trauma’s, rouwverwerking, AD(H)D, emotieregulatie, omgaan met spanning, moeite met sociale vaardigheden, taal-/spraakproblemen, etc…

Spraak

Sommige vaktherapeuten drama hebben in hun opleiding aanvullend geleerd over spraak. Bij het spelen spreek je vaak en bij het spreken laat je vaak expressie zien. Ook in de therapeutische oefening overlappen drama en spraak elkaar dus. In de drama- en spraaktherapie wordt bij het oefenen met de spraak uitgegaan van creativiteit en expressie.

Bij spraakoefeningen wordt gewerkt met ademhaling, klanken, ritme, poëzie, stemgebruik, en ondersteunende beweging. De therapeut kiest oefeningen die passend kunnen zijn bij jouw hulpvraag en je kunnen helpen om weer een gezonde levensbalans te creëren.