Vaktherapie Haaglanden

Gezond door ervaren en doen

Vaktherapie Haaglanden is een coöperatie van verschillende vaktherapeuten, die verspreid te vinden zijn binnen regio Haaglanden. Elk van deze vaktherapeuten biedt kinderen, jongeren en/of volwassenen een ervaringsgerichte behandeling. Ieder heeft zijn/haar eigen specialisatie en therapievorm, waarbij al doende en ervarende toegewerkt wordt naar gezond herstel.

Bij Vaktherapie Haaglanden staat de cliënt en diens proces centraal. Dat betekent dat de behandeling aansluit op de cliënt en het systeem meegenomen wordt in het proces. Daarnaast vindt er continue afstemming plaats met het eventueel aanwezige, multidisciplinaire team. Op deze manier werken we samen aan een effectief herstel wat ook op de lange termijn zijn vruchten zal afwerpen.

Vaktherapie Haaglanden stelt zich als doel de komende jaren een breed netwerk op te bouwen om de continuïteit van zorg aan onze cliënten te waarborgen. Doet u mee?

ONZE WERKWIJZE

Behandeling vanuit de basis

Cliënt- en procesgericht

Aandacht voor het systeem

Multidisciplinair inzetbaar

Effectief op lange termijn