OVER VAKTHERAPIE HAAGLANDEN

Wij streven naar zelfstandigheid van de cliënt

Vaktherapie Haaglanden is een coöperatie van erkende vaktherapeuten die specialist zijn op het gebied van de non-verbale therapie: leren door te doen en te ervaren.

Beweging, lichaamsgerichte oefeningen, spel, kunstvormen als dans, muziek, drama en beeldend werk zijn middelen die tijdens de non-verbale therapie gebruikt worden voor de (persoonlijke) ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op.