BEELDENDE THERAPIE

Beeldende therapie brengt balans tussen hoofd, hart en handen!

vaktherapie beeldend therapeut

Beeldende therapie heeft een helend effect op mensen. Met beeld en kleur kunnen mensen uiting geven aan wat er in hen leeft. Dit heet expressie. Daarnaast heeft beeldende therapie een impressieve werking: de oefeningen die de therapeut aanbiedt laten de cliënt de gezondmakende werking van kleur en vorm.

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het gaat niet om het resultaat, maar om het proces. Dit proces is gericht op het verkrijgen van inzicht en stimuleren van ontwikkeling en genezing.

Voor Wie

Deze therapievorm wordt gebruikt bij onder meer lichamelijke en psychische klachten. Bijvoorbeeld bij kanker, levensvragen, trauma- en rouwverwerking, burn-out, depressiviteit en gedragsmoeilijkheden.

Zowel individueel als in een groep

Beeldende therapie is van oorsprong medisch georiënteerd en is aanvullend op de reguliere, medische en psychische behandeling. De therapie kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. Deze therapievorm wordt gebruikt bij onder meer lichamelijke en psychische klachten. Bijvoorbeeld bij kanker, levensvragen, trauma- en rouwverwerking, burn-out, depressiviteit en gedragsmoeilijkheden.

Passende werkvormen en materialen

Beeldende therapie gebruikt verschillende technieken uit de beeldende kunst, zoals tekenen, schilderen en boetseren. De therapeut onderzoekt welke materialen en welke werkvormen het beste passen bij de vraag van de cliënt. Hij/zij bedenkt opdrachten die de cliënt meer in balans kan brengen en sterker en gezonder maakt. Opdrachten gericht op het op gang brengen van

  • ontwikkelingsprocessen
  • bewustwording van gedrag
  • concentratie
  • ontspanning
  • pijnvermindering