Registraties

Door middel van registraties bij verschillende federaties en beroepsverenigingen bewaakt Vaktherapie Haaglanden de kwaliteit van de therapeutische behandelingen. Onze therapeuten zijn aangesloten bij hun beroepsvereniging, bij overkoepelende federaties en geregistreerd. Daarmee voldoen zij aan de norm van verantwoorde werktoedeling (Jeugdwet).

FVB

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie, Psychomotorische Kindertherapie, en Speltherapie.

NVBT

De Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie (NVBT) is de beroepsvereniging die de Nederlandse beeldend therapeuten vertegenwoordigt.

NVDAT

De Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT) is een zelfstandige beroepsvereniging van danstherapeuten met een erkende opleiding.

NVDT

De Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT) is de beroepsvereniging van dramatherapeuten.

NVvMT

De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland.
Meer informatie over muziektherapie vind je op muziektherapie.nl 

NVPMT

De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) is de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland.

NVKT

Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (de NVKToag) opgericht. Deze vereniging behartigt de professionele belangen van haar leden en zij stelt kwaliteitsnormen op voor de beroepsuitoefening van kunstzinnig therapeuten.

NVPMKT

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT)

Register Vaktherapie

Het Register Vaktherapie is het kwaliteitsregister voor de vaktherapeutische beroepen. Dit register waarborgt de kwaliteit van uw vaktherapeutische behandeling. Vaktherapeuten die hier geregistreerd zijn dienen zich te houden aan de eisen van bij- en nascholing, intervisie en supervisie. Zij hoeven zich om die reden niet te registreren in het SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd).